Thursday, May 15, 2008

Sofia Round 7

Radjabov-Bu
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. e3 a6 5. Nf3 b5 6. c5 g6 7. Ne5 Bg7 8. Be2 O-O9. O-O Nfd7 10. f4 a5 11. a3 f6 12. Nf3 f5 13. Bd2 Nf6 14. Be1 Kh8 15. Bh4 Be616. Ne5 Qc7 17. Qe1 Nbd7 18. Bg5 Nxe5 19. fxe5 Ne4 20. Nxe4 fxe4 21. Qh4 Rxf1+22. Rxf1 Re8 23. Bg4 Qd7 24. Rf7 Bxg4 25. Bf6 exf6 26. Rxd7 Bxd7 27. exf6 a428. fxg7+ Kxg7 29. Kf2 h6 30. Ke1 Re6 31. Qg3 Be8 32. Kd2 g5 33. Kc3 Kf8 34.Kb4 Bf7 35. Ka5 Kg7 36. Kb6 Kf8 37. Kc7 Kg7 38. Kd7 Kf8 39. Qf2 Rg6 40. Qf5 h541. g3 1-0

Standings:
Ivanchuk - 6
Topalov - 5
Radjabov, Cheparinov - 3.5

No comments: