Tuesday, August 12, 2008

Sochi Round 11

Jakovenko (2709) - Gashimov (2717) [A61]
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.d5 d6 5.Nc3 exd5 6.cxd5 g6 7.h3 Bg7 8.e4 0-0 9.Bd3 a6 10.a4 Re8 11.0-0 Nbd7 12.Re1 b6 13.Bf4 Qc7 14.Qd2 Bb7 15.Bc4 Nh5 16.Bh2 h6 17.Rad1 Kh7 18.Qc2 Re7 19.Be2 Kg8 20.Nd2 Nhf6 21.Nc4 Ne8 22.f4 Bd4+ 23.Kh1 Rd8 24.Bf3 Qb8 25.Ne2 Bg7 26.Nc3 b5 27.axb5 axb5 28.Nxb5 Bxd5 29.exd5 Rxe1+ 30.Rxe1 Qxb5 31.f5 Qb4 32.Rf1 g5 33.Nxd6 Nxd6 34.Bxd6 Be5 35.Bxe5 Nxe5 36.Qe2 Nxf3 37.Rxf3 c4 38.f6 Rxd5 39.Re3 Rd8 40.Re8+ Rxe8 41.Qxe8+ Qf8 42.Qxf8+ Kxf8 43.Kg1 Ke8 44.Kf2 Kd7 45.Ke3 Ke6 46.Kd4 Kxf6 47.Kxc4 Ke6 48.b4 f5 49.b5 g4 50.hxg4 fxg4 51.Kd4 Kd6 52.Ke4 1-0

Aronian (2737) - Gelfand (2720) [E15]
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Ba6 5.b3 Bb4+ 6.Bd2 Be7 7.Bg2 c6 8.Bc3 d5 9.Ne5 Nfd7 10.Nxd7 Nxd7 11.Nd2 0-0 12.0-0 Rc8 13.e4 c5 14.exd5 exd5 15.dxc5 dxc4 16.cxb6 Nxb6 17.Re1 cxb3 18.Qxb3 Nd7 19.Nf3 Bc4 20.Qb2 Bf6 21.Bxf6 Nxf6 22.Ne5 Bd5 23.Rad1 Qa5 24.Bxd5 Nxd5 25.Nd7 Rfd8 26.Qe5 1-0

Karjakin (2727) - Cheparinov (2687) [B12]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.Be2 Nd7 6.0-0 h6 7.Nbd2 Ne7 8.Nb3 Nc8 9.Be3 Be7 10.Nfd2 0-0 11.f4 Ncb6 12.a4 a5 13.c3 f6 14.exf6 Nxf6 15.Nc5 Bxc5 16.dxc5 Nbd7 17.b4 Ne4 18.Nxe4 Bxe4 19.Qe1 Qe7 20.Qg3 Bf5 21.Bd4 Nf6 22.Qe3 Ne4 23.Rfb1 g5 24.Rf1 Kh7 25.bxa5 Bg6 26.Be5 gxf4 27.Bxf4 Qxc5 28.Qxc5 Nxc5 29.Be5 Rf5 30.Rxf5 Bxf5 31.Rf1 Nxa4 32.g4 Rg8 33.Rf4 Nc5 34.Rb4 h5 35.h3 hxg4 36.hxg4 Bd3 37.Bxd3+ Nxd3 38.Rxb7+ Kh6 39.Bg7+ Kg5 40.Bd4 e5 41.Bb6 Ra8 42.Ra7 Rb8 43.Rg7+ Kf4 44.g5 Kf5 45.Rc7 c5 46.Rc6 d4 47.cxd4 cxd4 48.a6 Nb4 49.Rf6+ Kxg5 50.a7 Ra8 51.Rd6 d3 52.Kf2 Rc8 53.Rd8 Rc2+ 54.Kg3 1-0

AlModiahki (2556) - Svidler (2738) [B12]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 Nc6 5.Nf3 Bg4 6.Nbd2 e6 7.h3 Bh5 8.Nb3 Bxc5 9.Nxc5 Qa5+ 10.c3 Qxc5 11.Be3 Qa5 12.Qb3 Nge7 13.Nd4 Rb8 14.f4 0-0 15.Bd3 Bg6 16.Bxg6 hxg6 17.0-0 b5 18.Nxc6 Nxc6 19.Bc5 Rfc8 20.Bd6 Rb7 21.Kh2 Qb6 22.a4 Na5 23.Qxb5 Qd8 24.Qe2 Nc4 25.Ba3 Rb3 26.Qd1 Qb6 27.a5 Qb5 28.Bb4 Rxb2 29.Qd4 Nd2 30.Rf2 Nb3 31.Rxb2 Nxd4 32.cxd4 Rc4 33.Rab1 Qa4 34.Bc5 Qxa5 35.Rb8+ Kh7 36.R8b7 Qd2 37.Rxf7 Rc2 38.Rg1 a5 39.Kh1 a4 40.Re7 Qe3 41.Rxe6 a3 42.Ra6 a2 0-1

Standings:
Aronian at +3
Wang, Karjakin, Radjabov at +2
Kamsky, Gashimov, Jakovenko at +1

No comments: